Reklamační řád

OBECNÉ INFORMACE

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, snažíme se vždy nabízet pouze kvalitní zboží u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru ceny a kvality. Pokud se ale přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosím dle následujících bodů, tak, aby mohla být reklamace uznána a v co nejkratší možné době vyřízena.

Vždy se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat

 

Záruční podmínky:

 • délka záruky na veškeré zboží  je 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanovena výrobcem delší (datum prodeje je uvedeno v daňovém dokladu, příp. i v záručním listu)
 • záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě - tyto škody je nutno řešit s přepravcem
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny
 • neodbornou instalací/montáží nebo provozem v rozporu s návodem pro montáž a použití
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu pro použití
 • zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné SN

Způsoby vypořádání reklamace v záruce (tj. bez finanční úhrady zákazníka):

 • výměna (kus za kus) reklamovaného zboží nebo jeho vadné části
 • oprava reklamovaného zboží nebo jeho části
 • vrácení finanční částky účtované za reklamované zboží

Možnosti řešení neoprávněné reklamace v záruce:

 • oprava předmětu reklamace za finanční úhradu
 • výměna za nový kus za finanční úhradu

Lhůty reklamačního řízení:

 • reklamace dle obchodního zákoníku - dle smlouvy

reklamace dle občanského zákoníku - do 30. kalendářních dnů

V případě neoprávněné reklamce si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu (reklamujícímu) účtovat manipulační poplatek 200 Kč. Zákazník si hradí poštovné, při zasílání reklamovaného zboží prodávájícímu. Zpáteční cestu hradí prodávající.

 POPIS CROSCO ELEKTRO

Do-navodu-3

LEGISLATIVA

Paragraf_2

 

Návod na použití koloběžky

 

Doporučení a doplnění k návodu

 

Doporučujeme

 

 

Atira3

Logoc7-

 

 

 

 

zboží v e-shopu: 51 e-shop systém banan.cz